De boerderij

In 1969, ruim 50 jaar geleden dus, hebben Everts ouders en grootouders samen boerderij de Wachteldonk gekocht. (Daarvoor hadden ze een kleinere boerderij in Driebergen). In het begin was de Wachteldonk een gemengd bedrijf met zeugen, vleesvarkens, kippen en koeien. Langzamerhand zijn de zeugen en kippen verdwenen. De melkkoeien stonden eerst nog aangebonden op de deel (in het achterhuis), in 1973 werd er een ligboxenstal gebouwd. Deze laatste is er nog steeds, al is deze inmiddels wel hoger, langer en breder gemaakt. In 2010 hebben we de vleesvarkensstal omgebouwd naar een stal voor de jongste kalveren (tot een half jaar leeftijd). Daarmee hebben we nu een mooi melkveebedrijf met ongeveer 100 melkkoeien en 50 stuks jongvee (iets kleiner dan het landelijk gemiddelde). Alle koeien op ons bedrijf, zijn hier ook geboren. Na ruim 30 jaar onze melk te hebben geleverd aan Leerdammer die er heerlijke kaas van maakte, zijn we begin 2023 naar een andere melkfabriek gegaan. We zijn lid geworden van coöperatie Deltamilk. Van de melk wordt daar De Graafstroom kaas gemaakt, een kwalitatief goede Nederlandse merkkaas, die al diverse prijzen in de wacht heeft gesleept.

Onze koeien worden gemolken door twee melkrobots. Dit geeft ons en de koeien veel vrijheid, doordat we nu geen vaste melktijden meer hebben. De koeien worden gemolken wanneer zij dit willen. Als ze te lang wegblijven worden ze uiteraard wel door ons naar de robot gestuurd. Zolang het weer en het weiland het toelaten gaan de koeien van voorjaar tot najaar elke dag een aantal uren naar buiten. Op de eerste dag is daar sinds een paar jaar publiek bij aanwezig. Naast weidegras krijgen ze in de stal ook nog (bij)gevoerd, dit rantsoen bestaat dan uit (kuil)gras, mais, en vaak ook bierborstel en perspulp. Deze laatste twee zijn restproducten van de bier- en de suikerindustrie. Daarnaast krijgen ze nog krachtvoer (=brok), dit krijgen ze in de melkrobot en vinden ze erg lekker. Omdat we welzijn belangrijk vinden hebben we diepstrooiselboxen, zodat de koeien lekker zacht kunnen liggen. Het dak van de stal is geïsoleerd en we hebben twee grote ventilatoren om hitte stress in de zomer te beperken. Naast koeien hebben we twee honden, katten, een paar kippen, ganzen, eenden, schapen en toch ook weer twee varkens buiten in een weitje.